Handledning

Jag har sedan 2000 handlett olika personalgrupper. Främst har det varit i form av processhandledning i ärenden. Handledningen har även haft inslag av konflikthantering och teambildning hos vissa grupper.

Referenser och pågående handledning:

  • Kristianstads kommun, Ungdomsbasen, Socialjouren
  • Simrishamns kommun, enheten för ensamkommande
  • Hörby kommun
  • Nämndemansgården i Sverige Ab
  • Olofströms kommun, enheten för vuxna
  • Tomelilla kommun, gruppboende
  • Malmö kommun, enheten för ensamkommande