Presentation

Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut. Jag har arbetat på socialförvaltningar i olika kommuner som socialsekreterare, behandlingsassistent, projektledare och enhetschef. I samband med att jag var familjeterapeut på ett behandlingshem som arbetade enligt Minnesotamodellen, blev jag intresserad av psykoanalys och psykodynamisk psykoterapi. Jag har sedan 1995 en privatmottagning i Simrishamn och en i Lund där jag på båda ställen tar emot för psykoterapi.

Fram till 2003 var verksamheten på deltid.  Efter det jag utbildade mig till leg psykoterapeut har det dock varit min huvudsakliga sysselsättning. Beroendeproblematik har under åren varit den dominerande frågan och blivit min specialkompetens. Jag har arbetat med olika metoder under åren och sedan 1995 med modifierad psykodynamisk psykoterapi anpassad utifrån beroendeproblematiken.
Jag är medlem i Riksföreningen Psykoterapicentrum