Handledning

Jag har sedan 2000 handlett olika personalgrupper. Främst har det varit i form av processhandledning i ärenden. Handledningen har även haft inslag av konflikthantering och teambildning hos vissa grupper.

Referenser och pågående handledning

  • Psykoterapi handledning, enskilda psykoterapeuter
  • Simrishamns Kommun , kompassen, boendestödgruppen
  • Sona connect
  • Kvarnbyhemmet, Ludvigsborg