Psykoterapi

Jag har min teoretiska grund i den psykoanalytiska skolan, därmed bedriver jag  till huvuddelen psykodynamisk psykoterapi.

Jag upplever att terapi handlar om att tillsammans med dig söka sig fram till att formulera i tanke och ord affektiva upplevelser som hindrar dig från att utvecklas och fått dig att upprepa livsmönster och vanor som inte är önskvärda av dig själv. Genom att uttrycka våra livsbehov och upplevelser i ord har vi också möjlighet att välja våra handlingar.

Psykoterapi hos mig inleds med att vi träffas ca 1-3 tillfällen där vi tillsammans försöker formulera målet av terapi och hur den i så fall ska genomföras. Samtidigt gör jag en bedömning om psykoterapi kan vara till hjälp för de besvär/lidande du kommer med. Under dessa samtal överenskommer vi också ramen för terapin dvs betalning, frekvens samt uppskattad tidsåtgång.

För mer information om psykoterapi kan du titta dels på Rikföreningen psykoterapicentrum samt Svenska psykoanalytiska föreningen.