Utbildningar

Bemötande.
Format för personalgruppen inom äldre och handikappomsorgen. Huvudsaklig inriktning psykiskt handikapp, även kurser formade utifrån demens, tillsamman med leg. Psykolog, leg. psykoterapeut Marie Sjöberg Altemani.

Affekt skola

Med utgångspunkt från Tomkins teori om affekter, söker vi  i grupper om 4-8 personer oss fram till våra grundläggande affekter och hur de upplevs i kroppen. Modellen utgår från Umeå universitets material ”affekt skolan”.

Teambildning/handledningsgrupper 2 dagars utbildning

Gruppledar utbildning i Affektskola,  4 dagars utbildning

Anmälan sker till www.resursrehabilitering.se 

Psykoterapi med alkohol/drogberoende.
1-2 dagars seminarium med Workshop handledning av egna fall.

DAG 1:

  • Teori seminarium
  • Diagnostik
  • Olika teoretiska utgångspunkter,
    bl a Wurmser L, Krystal H, Ramos SdP
  • Fallbeskrivningar

DAG 2:

  • Workshops. Ni tar med egna fallbeskrivningar och vi har gemensamma teoretiska diskussioner och handledning på dessa.

Motiverande samtal.
Tillsamman med Resursrehabilitering AB genomförs utbildningar riktade till företagshälsovården, närsjukvården i motiverande samtal. Utbildningarna formas och ges i regi tillsammans med de företag, kommuner som så önskar. Kontakta mig för mer information.